Tràmits

Vols rodar a Calella? En aquest espai t’expliquem com fer-ho i t’oferim informació sobre com registrar el teu projecte, un directori d’empreses on trobar els professionals que necessitis per al teu rodatge així com els permisos necessaris, preus i reglaments d’ús per a les localitzacions de Calella.

Per a qualsevol dubte:

T | 937 66 30 30 (Ferran Muñoz)
hola@calellafilmoffice.cat

Permisos

Calella Film Office ofereix assessorament gratuït i coordina amb els diferents departaments de l’Ajuntament de Calella les necessitats de qualsevol producció audiovisual que es vulgui dur a terme a Calella.  Altrament, dona suport en la tramitació de permisos de rodatge, organitza reunions de coordinació de preparació amb l’objectiu de facilitar tota la informació necessària per a planificar, agilitzar i produir en les millors condicions possibles a fi i efecte de convertir Calella en una ciutat plató.

Totes aquelles productores que vulguin rodar a Calella hauran de disposar d’una autorització prèvia per part de l’Ajuntament de Calella. Per poder tramitar la vostra petició cal que inicieu el tràmit de sol·licitud emplenant el formulari que trobareu en aquest apartat. Un cop rebuda, Calella Film Office realitzarà la valoració amb els departaments de l’ajuntament competents i s’informarà a l’interessat/da sobre la viabilitat de la petició realitzada.

En cas que l’Ajuntament de Calella atorgui l’autorització de rodatge a la productora que ho sol·licita, des del Calella Film Office es procedirà a fer el seguiment i coordinació necessària per facilitar al màxim els treballs relatius a la producció que acull la nostra ciutat.

Platges

Les produccions que es vulguin dur a terme a les platges de Calella, s’hauran de sol·licitar directament al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb antelació suficient a la data d’inici de l’activitat que en cap cas no hauria de ser inferior a un mes atesos els informes preceptius que cal sol·licitar. Un cop es pagui la taxa s’iniciarà la tramitació de sol·licitud.

En el cas de voler realitzar activitats d’aigua, caldrà obtenir la preceptiva autorització de la Capitania Marítima corresponent. Igualment en aquelles activitats a desenvolupar a menys de 70 metres de la via ferroviària, caldrà disposar del corresponent informe favorable d’ADIF.

Per realitzar activitats a les platges durant la temporada alta cal tenir en compte les restriccions següents:

  • – De l’1 al 15 de juliol, els rodatges i sessions fotogràfiques només s’autoritzen entre setmana.
  • – Del 16 de juliol al 31 d’agost no s’autoritzen rodatges fora dels programats entre setmana entre les 20h del vespre i les 9h del matí.

Per a més informació podeu consultar els requisits establerts per sol·licitar l’autorització d’ocupació del domini públic maritimoterrestre.

Per iniciar els tràmits de sol·licitud de permís de rodatge a Calella Film Office cal que empleneu el formulari següent:

Formulari de sol·licitud de rodatge

Formulari sol·licitud de rodatge - CA