Biblioteca Popular Costa i Fornaguera

Antiga biblioteca popular noucentista projectada per l’arquitecte Jeroni Martorell l’any 1931. En aquest edifici els elements classicistes s’integren en uns esquemes constructius de tradició popular. La biblioteca va deixar de funcionar l’any 2005 per traslladar els seus serveis a la biblioteca Can Salvador de la Plaça. És un edifici d’una gran importància en la història popular de Calella.

Per a informació sobre les tarifes establertes, consulteu l’apartat de Taxes.

Característiques

  • Accés amb vehicle

  • Aparcament

    Sí.