FAQs

Què és el Calella Film Office?

Calella Film Office ofereix assessorament gratuït i coordina amb els diferents departaments de l’Ajuntament de Calella les necessitats de qualsevol producció audiovisual que es vulgui dur a terme a Calella. Així mateix, dóna suport en la tramitació de permisos de rodatge, organitza reunions de coordinació de preparació amb l’objectiu de facilitar tota la informació necessària per a planificar, agilitzar i produir en les millors condicions possibles a fi i efecte de convertir Calella en una ciutat plató.

On està Calella Film Office?

Calella Film Office està a l'Ajuntament Vell: Plaça de l’Ajuntament, 1-4, 08370 Calella | 937 66 30 30 | hola@calellafilmoffice.cat

Quins serveis ofereix el Calella Film Office?

Des de Calella Film Office oferim assistència en la cerca de localitzacions, informació i assessorament en la gestió de permisos i suport en la logística de la producció, amb l’objectiu d’agilitzar al màxim l’activitat de les productores i col·laborar perquè cada projecte es desenvolupi amb èxit. Podeu consultar en detall aquesta informació a Serveis.

calellafilmoffice.cat

Quins són el tràmits que cal seguir per poder rodar a Calella?

Totes aquelles productores que vulguin rodar a Calella hauran de disposar d’una autorització prèvia per part de l’Ajuntament de Calella. Per poder tramitar la vostra petició cal que inicieu el tràmit de sol·licitud emplenant el formulari que trobareu en aquest apartat. Un cop rebuda, Calella Film Office realitzarà la valoració amb els departaments de l’ajuntament competents i s’informarà a l’interessat/da sobre la viabilitat de la petició realitzada.

calellafilmoffice.cat

Quant costa el servei de Calella Film Office?

Els serveis de Calella Film Office són totalment gratuïts.

Amb quants dies d’antelació haig de presentar la sol·licitud de rodatge?

Cal que presenteu la vostra petició d’autorització de rodatge amb un mínim de 10 dies a fi que el Calella Film Office pugui gestionar els permisos i autoritzacions corresponents als diferents departaments de l’Ajuntament de Calella.

Quant costa rodar a Calella?

Per norma general en espais públics (carrers, places, parcs, etc.) el cost de rodatge va en funció de l’espai a ocupar i l’import total per dia resulta de l’aplicació de la taxa recollida a l’Ordenança fiscal 3-7 que estipula en 1,20€ per m2 i dia amb una tarifa mínima de 15,03€. Si voleu rodar en qualsevol de les localitzacions recollides en el directori de la web calellafilmoffice.cat podeu consultar l’apartat ‘Taxes’ on trobareu els preus per cadascuna d’elles. La productora es farà càrrec de les possibles despeses derivades del rodatge: neteja, contractació de seguretat, vigilància, etc.

www.calellafilmoffice.cat

Quines assegurances necessito per poder rodar a Calella?

Cada productora haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers que es puguin derivar pel personal de producció. L’assegurança haurà d’estar vigent durant el període del rodatge a Calella.

Com puc contactar amb professionals i empreses audiovisuals pel meu projecte?

Calella compta amb un ric teixit empresarial que pot esdevenir un bon aliat per a qualsevol producció que es vulgui rodar a la ciutat. No obstant, podeu accedir a un ampli directori de professionals de tot Catalunya a través del Directori d’empreses i professionals.

calellafilmoffice.cat

Pot Calella Film Office reservar i contractar el viatge i estada de l’equip de producció?

Calella Film Office no pot realitzar reserves ni contractes de viatges. No obstant, a la nostra ciutat disposeu d’un ampli ventall d’agències de viatge que de ben segur us podran oferir aquest tipus de serveis (entre d’altres).

www.calellabarcelona.com